1979-ben születtem Budapesten, szerető és harsány családban nőttem fel. Mozgékony vagyok fizikailag és szellemileg egyaránt, lelkesedem az innovációért, a társadalmi változások érdekelnek leginkább. Fontosnak tartom, hogy mindenki ki tudja fejezni magát, és ezt minden kreatív erőmmel támogatom.

11 évesen Kanadában, Torontóban töltöttem és tanultam fél évet. Négyen ültünk egy padban, és mindannyian más kontinensről származtunk. Ez az alapvető élmény útitársam lett az életben: még a szakdolgozatomat is a kulturális különbségekről írtam. A non-profit szektorban önkéntesként 15 éves korom óta tevékenykedem. Szervezőkészségemet elsősorban a környezetvédelem, az egyenjogúság és a művészi kifejezés szolgálatába állítottam.

Éveket töltöttem külföldön, elsősorban német nyelvterületen; dolgoztam multinacionális cégnek, pártnak, különböző családi vállalkozásokban, egyesületben és állami intézményben is. Szerteágazó karrierem folyamán különböző érdekeket kellett képviselnem és különböző szempontokat érvényesítenem, ezért könnyen értem meg és fogadom el ugyanazon téma más nézőpontjait.

A sokféle tapasztalattól függetlenül bizonyos témák folyamatosan kísérik éltemet: a kisebbség és többség konfliktusa, a hatalmi kérdések, a családi élet és a környezetvédelem. Kommunikációs szakemberként elsősorban a lényegi kérdések kiemelését, egy téma szerkesztését tanultam meg. Mediátorként önmagam moderálását és a másokra irányuló figyelem kiteljesítését sajátítottam el.